Giỏ hàng: 0
Fanpage: /pinaco
Hotline: 1900 88 68 33

Giới thiệu

Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO) được thành lập từ năm 1976, cổ phần hóa năm 2004 (Mã chứng khoán: PAC). Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, PINACO tự hào là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm Pin - Ắc quy., xứng đáng với danh hiệu “Thương Hiệu Quốc Gia”.

môi trường & pinaco

CHỨNG NHẬN MÔI TRƯỜNG ISO 14001 PHIÊN BẢN HIỆN HÀNH
Chúng tôi cam kết: Tuân thủ pháp luật, các quy định và yêu cầu khác về môi trường có liên quan.
Hai đơn vị trực thuộc PINACO là Xí nghiệp Ắc Quy Đồng Nai thuộc Khu công nghiệp Biên Hòa I và Xí Nghiệp Ắc Quy Đồng Nai 2 được đặt tại Khu Công nghiệp Vinatex Tân Tạo Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai đã được tổ chức chứng nhận quốc tế BVC (Bureau Veriras Vietnam) đánh giá và chứng nhận đạt sự phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 vào tháng 07.2012. phiên bản hiện hành.
Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/06 và thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động vì môi trường, công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam cũng tích cực phát động các phong trào để chào mừng ngày lễ trên.
Danh sách các điểm thu hồi pin Con Ó và ắc quy thải bỏ
Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO) đang phấn đấu để đạt được các yêu cầu của Hệ thống Quản...