Giỏ hàng: 0
Fanpage: /pinaco
Hotline: 1900 88 68 33

Môi trường

Thư ngỏ nhà cung cấp về môi trường

Kính gửi: QUÝ NHÀ CUNG CẤP/ NHÀ THẦU

Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO) đang phấn đấu để đạt được các yêu cầu của Hệ thống Quản lý Môi trường theo ISO14001 phiên bản hiện hành nhằm quản lý các rủi ro, giảm những tác động môi trường tiêu cực do các hoạt động sản xuất, kinh doanh gây ra. Để giúp chúng tôi tuân thủ các yêu cầu về môi trường, kính đề nghị Quý vị – những Nhà Cung cấp/ Nhà thầu cho Công ty – sẽ cùng đồng hành với mục đích bảo vệ môi trường của PINACO bằng những cam kết cụ thể như sau:

1. Các Nhà cung cấp/ Nhà thầu tuân thủ luật pháp, quy định về bảo vệ môi trường.

2. Các nhân viên của Nhà Cung Cấp/ Nhà Thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, giấy phép đối với các công việc họ đang đảm trách cho PINACO.

3. Khi đến nhà máy PINACO, các nhân viên của Nhà Cung Cấp/ Nhà Thầu thực hiện công việc đảm bảo đúng theo nội quy, quy trình làm việc an toàn và chính sách môi trường của PINACO được đính kèm thư ngỏ này.

4. Tất cả các phương tiện vận chuyển hàng hoá cung cấp cho PINACO đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của PINACO như trang bị bình chữa cháy, tài xế đã qua huấn luyện, tình trạng xe và chế độ bảo trì đảm bảo đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật.

5. Nhà Cung cấp/ Nhà thầu có kế hoạch, phối hợp với kế hoạch của PINACO nếu thích hợp, nhằm đối phó với các tình huống khẩn cấp về môi trường như cháy nổ, tràn đổ hoá chất trong quá trình cung cấp hàng hoá/ dịch vụ cho PINACO.

Cám ơn sự hợp tác của Quý vị và mong muốn chúng ta luôn có mối quan hệ tốt đẹp, vì lợi ích của hai bên.

Tổng Giám Đốc