Giỏ hàng: 0
Fanpage: /pinaco
Hotline: 1900 88 68 33

Tin tức

Bên cạnh các chương trình khuyến mãi - hỗ trợ người tiêu dùng, PINACO thường xuyên tổ chức các hoạt động vì sự phát triển của xã hội và cộng đồng. Thêm vào đó, PINACO luôn xem bảo vệ môi trường vừa là nhiệm vụ vừa là trách nhiệm. Tất cả các hoạt động này đã tạo nên một PINACO vững mạnh ngày hôm nay, xứng đáng với danh hiệu “Thương Hiệu Quốc Gia” duy nhất trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm Pin - Ắc quy của Việt Nam.

Mời thầu

2024-01-31| 512 lượt xem

Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO) kính mời các nhà cung cấp dịch vu vận chuyển tham gia chào giá vận chuyển (khu vực Hồ Chí Minh, khu vực các tỉnh, và từ KCN Vinatex – KCN Biên Hòa 1, và ngược lại) 

2024-01-23| 415 lượt xem

Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO) có như cầu thanh lý lượng xỉ kẽm phát sinh trong quá trình sản xuất với số lượng 7.704 kg.

2023-11-21| 594 lượt xem

Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO) có nhu cầu tìm kiếm đơn vị thu gom, xử lý CTNII phát sinh trong quá trình sản xuất Ắc Quy.

2023-08-09| 930 lượt xem

Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO) có nhu cầu thanh lý lượng xỉ kẽm phát sinh trong quá trình sản xuất với số lượng khoảng 8 tấn.

2023-08-09| 883 lượt xem

Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO) có nhu cầu  tái chế chất thải rắn/phế liệu các loại thu hồi từ hoạt động sản xuất Ắc quy thành chì thô và tinh luyện chì hợp kim từ chì thô.

2023-05-12| 1,232 lượt xem

Theo nhu cầu về khảo sát giá hàng hóa hỗ trợ bán hàng: Bộ quần áo BHLĐ, áo thun xanh, phòng VTVT kính trình Tổng Giám đốc thuận duyệt để phòng VTVT đăng tin trên web PINACO với mong muốn là mở rộng kênh thu nhận về báo giá

2023-03-14| 1,497 lượt xem

Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO) có như cầu thanh lý lượng xỉ kẽm phát sinh trong quá trình sản xuất với số lượng 6.187 kg. Kính mời Quý nhà cung cấp có chức năng thu gom và xử lý chất thải rắn có mong muốn hợp tác kinh doanh với PINACO, vui lòng liên hệ phòng VTVT:

2023-03-02| 1,582 lượt xem

Theo nhu cầu về khảo sát giá hàng hóa hỗ trợ bán hàng: áo thun mè và áo mưa cánh dơi , phòng VTVT kính trình Tổng Giám đốc thuận duyệt để phòng VTVT đăng tin trên web PINACO với mong muốn là mở rộng kênh thu nhận về báo g

2023-01-03| 1,823 lượt xem

PINACO kính mời Quý nhà cung cấp đang sản xuất kinh doanh: nón kết vải với số lượng là 1.100 nón (thun cotton 100%, vải có wash mềm, được may 02 lớp), thời gian cần có sản phẩm trước ngày 16/01/2023; đơn vi có mong muốn hợp tác kinh doanh với PINACO, vui lòng liên hệ phòng VTVT:

2022-11-14| 1,963 lượt xem

Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO) có như cầu thanh lý lượng xỉ kẽm phát sinh trong quá trình sản xuất với số lượng 8.804,9 kg. Kính mời Quý nhà cung cấp có chức năng thu gom và xử lý chất thải rắn có mong muốn hợp tác kinh doanh với PINACO , vui lòng liên hệ phòng VTVT: Người phụ trách: Bà Vũ Đức Mỹ Hằng Số điện thoại : 0908126137 Email: myhang@pinaco.com.vn để biết thêm chi tiết liên quan. Thời hạn: từ 14/11 đến hết ngày 22/11/2022

2022-08-19| 2,465 lượt xem

Kính mời Quý nhà cung cấp là các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ Việt nam có chức năng xử lý chất thải rắn, tinh luyện kim loại và có nhu cầu tham gia đấu giá tái chế chất thải rắn/ phế liệu các loại thu hồi từ hoạt động sản xuất ắc quy tại PINACO, và tinh luyện thành chì hợp kim 3,5% antimony từ chì thô đến Văn phòng PINACO nhận hồ sơ yêu cầu; đăng ký, nộp hồ sơ.

2022-01-14| 4,260 lượt xem

Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam (PINACO) đang có nhu cầu bán lô Mangan thiên nhiên (NMD)