Thứ năm, 03/05/2012, 03:59

Chính sách môi trường

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGalt

Chúng tôi cam kết:

1. Tuân thủ pháp luật, các quy định và yêu cầu khác về môi trường có liên quan.

 

2. Thiết lập, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lí môi trường phù hợp nhằm ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ môi trường.

 

3. Truyền đạt chính sách môi trường đến mọi nhân viên, các nhà thầu và các bên liên quan nhằm đảm bảo sự tham gia của mọi người.

 

Tổng Giám Đốc