MÔI TRƯỜNG & PINACO

PINACO hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 (05/06/12)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/06 và thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động vì môi trường, công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam cũng tích cực phát động các phong trào để chào mừng ngày lễ trên.

Xem thêm

Chính sách môi trường (03/05/12)

Chúng tôi cam kết: Tuân thủ pháp luật, các quy định và yêu cầu khác về môi trường có liên quan. Thiết lập, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lí môi trường phù hợp nhằm ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Truyền đạt chính sách môi trường đến mọi nhân viên, các nhà thầu và các bên liên quan nhằm đảm bảo sự tham gia của mọi người.

Xem thêm

Thư ngỏ nhà cung cấp về môi trường (03/05/12)

Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO) đang phấn đấu để đạt được các yêu cầu của Hệ thống Quản lý Môi trường theo ISO14001 phiên bản hiện hành nhằm quản lý các rủi ro, giảm những tác động môi trường tiêu cực do các hoạt động sản xuất, kinh doanh gây ra. Để giúp chúng tôi tuân thủ các yêu cầu về môi trường, kính đề nghị Quý vị – những Nhà Cung cấp/ Nhà thầu cho Công ty – sẽ cùng đồng hành với mục đích bảo vệ môi trường của PINACO

Xem thêm