PINACO & CHẤT LƯỢNG

5S – Công Cụ Quản Lý Cơ Bản (28/06/12)

Tại Pinaco, công cụ 5S cũng được triển khai đồng loạt và nghiêm túc ở các Xí nghiệp, tạo nên một diện mạo mới về phong cách quản lí chuyên nghiệp.

Xem thêm