PINACO & CHẤT LƯỢNG

Giấy Chứng Nhận ISO/TS 16949 : 2009 - PINACO Được Tái Cấp (15/04/14)

Chứng nhận ISO/TS 16949 : 2009 là chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng dành riêng cho ngành ôtô. PINACO đã được cấp và duy trì giấy chứng nhận này từ tháng 4 năm 2011.

Xem thêm

Chính sách chất lượng (25/01/14)

Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam luôn hướng tới thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải tiến thường xuyên của hệ thống quản lý chất lượng.

Xem thêm

Chứng nhận chất lượng ISO 14001 tại 02 Xí nghiệp (27/08/12)

Hai đơn vị trực thuộc PINACO là Xí nghiệp Ắc Quy Đồng Nai thuộc Khu công nghiệp Biên Hòa I và Xí Nghiệp Ắc Quy Đồng Nai 2 được đặt tại Khu Công nghiệp Vinatex Tân Tạo, Tỉnh Đồng Nai đã được tổ chức chứng nhận quốc tế BVC (Bureau Veriras Vietnam) đánh giá và chứng nhận đạt sự phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2004 vào tháng 07.2012.

Xem thêm

Chứng nhận chất lượng ISO 9001:2008 (29/06/12)

PINACO đã  được chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 từ năm 2002 và tiếp tục duy trì đến thời điểm hiện tại là ISO 9001 phiên bản 2008 (ISO 9001:2008) cho tất cả các phòng ban và Xí nghiệp trực thuộc.

Xem thêm

Chứng nhận chất lượng ISO/TS 16949:2009 (29/06/12)

PINACO được tổ chức quốc tế BVC cấp giấy chứng nhận ISO/TS 16949:2009 vào tháng 04.2011 và cũng là một trong những doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn này. Đây là tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế đặc trưng được viết riêng cho ngành công nghiệp tự động hóa- ô tô nhằm hỗ trợ cải tiến chất lượng và đảm bảo sự đồng bộ của các nhà cung cấp đối với ngành công nghiệp này.

Xem thêm