Thứ tư, 30/07/2014, 02:23

INFO TV - PINACO đạt chứng nhận Q1

Truyền hình dưa tin trên kênh INFO TV về việc PINACO đạt chứng nhận Q1 của FORD.

Q1 là một chứng nhận có giá trị toàn cầu của Tập đoàn FORD MOTOR dành trao tặng cho các nhà cung cấp của mình. Chứng nhận này thể hiện nhà cung cấp đã đạt mức cao về chất lượng, năng lực sản xuất – quản lý và sự thỏa mãn của khách hàng.

Chứng nhận Q1 công nhận thành tích và nỗ lực đảm bảo chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất, đồng thời thể hiện sự hài lòng và tin tưởng của FORD dành cho các nhà cung cấp của hãng.

---------------------------------------------------
PINACO – nhà sản xuất ắc quy Đồng Nai.
PINACO – nhà sản xuất pin Con Ó.