Thứ sáu, 01/08/2014, 06:13

Bài hát "Khát vọng đời ta"

Bài hát "Khát Vọng Đời Ta" của Pinaco - công ty cổ phần Pin Ắcquy Miền Nam - nhà sản xuất ắc quy Đồng Nai.