Thứ sáu, 11/11/2016, 08:55

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM (PINACO) TỰ HÀO LẦN THỨ 3 LIÊN TIẾP ĐẠT “THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA”

Ngày 04/11/2016, Bộ Công Thương đã ra quyết định số 4382/QĐ-BCT công nhận 88 Doanh nghiệp đạt “Thương Hiệu Quốc Gia năm 2016”, Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO) – nhà sản xuất ắc quy Đồng Nai và Pin Con Ó- vinh dự, tự hào liên tục được đứng trong hàng ngũ các doanh nghiệp này.
Chương trình Thương hiệu Quốc gia là chương trình DUY NHẤT của Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm (hàng hóa và dịch vụ). Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, chương trình Thương hiệu quốc gia có ý nghĩa rất lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tạo chỗ đứng vững vàng trên thị trường trong nước và có điều kiện phát triển thương hiệu của mình ra thế giới. Việc phấn đấu theo ba giá trị mà chương trình Thương hiệu quốc gia hướng tới đó là Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực lãnh đạo sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển toàn diện và bền vững hơn trước sức ép cạnh tranh gay gắt của thị trường như hiện nay, góp phần xây dựng hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế.

Đạt thương hiệu Quốc Gia lần thứ 3 liên tiếp này là một sự khích lệ rất lớn đối với tập thể cán bộ nhân viên PINACO, đó là một sự khẳng định năng lực và uy tín của thương hiệu, đồng thời tạo động lực để PINACO tiếp tục xây dựng, phát triển thương hiệu trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế trong thời gian tới.