TIN NỘI BỘ CỦA PINACO

Xem tất cả

PINACO VỚI CÔNG TÁC XÃ HỘI – VỀ NGUỒN(13/02/17)

Cứ mỗi dịp xuân về Công đoàn và Đoàn Thanh niên văn phòng công ty tổ chức vận động quyên góp từ Cán bộ công nhân lao động trong công ty để làm công tác xã hội – Đền ơn đáp nghĩa.