Ắc quy dân dụng Khác

Chủng loại Điện thế
(v)
Dung lượng 20h
(Ah)
Kích thước (mm) Bố trí Loại cọc bình
Dài Rộng Cao Tổng cao
PA 6-4.5 6 4.5 71 48 100 105 - -
PA 4-0,7 4 0.7 30 21 63 68 - -
PA 4-0,3 4 0.3 30 23 46 51 - -