Ắc quy dân dụng Xe đạp điện

Chủng loại Điện thế
(v)
Dung lượng 20h
(Ah)
Kích thước (mm) Bố trí
Dài Rộng Cao Tổng cao
PA 12-20 12 20 181 77 166 166 -
PA 12-12 12 12 151 98 93 99 -