Ắc quy dân dụng Thắp sáng

Chủng loại Điện thế
(v)
Dung lượng 20h
(Ah)
Kích thước (mm) Bố trí Dung tích axit (L) Số tấm cực/hộc Dung tích axit (L) Số tấm cực/hộc
Dài Rộng Cao Tổng cao
N30 12 30 288 99 172 182 C5 2.2 11 2.2 11
N28 12 28 246 96 160 180 C5 2.00 11 2.00 11
N25 12 25 246 96 160 180 C5 2.00 9 2.00 9
N20 12 20 235 91 165 185 C5 2.00 9 2.00 9
8V-30A 8 30 165 96 168 188 C7 1.3 11 1.3 11
6V-30A 6 30 126 96 168 188 C4 0.95 11 0.95 11