Đăng ký nhận newsletter

- Khi đăng ký nhận Newsletter là bạn đã đồng ý để Pinaco gởi thư vào email đã đăng ký.

- Chúng tôi chỉ gởi email cho các thành viên đăng ký nhận Newsletter với nội dung về các hoạt động và thông báo hỗ trợ dành cho nhà đầu tư và khách hàng.